Διοικητικό Συμβούλιο

Β) Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Κατά τις αρχαιρεσίες της 1ης Ιουνίου  2017, το νέο Δ.Σ είναι ως εξής:

 Σαμιώτης Αναστάσιος     Πρόεδρος

Γκέλης  Βασίλειος                        Α΄  Αντιπρόεδρος

Λεμονάκος Νικόλαος                   B΄   Αντιπρόεδρος

Ξυνός  Αλέξανδρος                     Γεν. Γραμματέας

Δημόπουλος Στέφανος                        Ταμίας

Νταγιάκος  Πέτρος                   Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων

Πλιακοστάμος Ιωάννης     Υπευθ. Εμπορικών Κατ/των Υγ.. Ενδιαφέροντος