Διοικητικό Συμβούλιο
 
  Κατά τη σύσταση της 10ης Σεπτεμβρίου  2021, το  Δ.Σ είναι ως εξής:
 
 
Γκέλης Βασίλειος                         Πρόεδρος
 Λεμονάκος Νικόλαος                 Α΄  Αντιπρόεδρος
Ξυνός Αλέξανδρος                     B΄   Αντιπρόεδρος
ΝταγιάκοςΠέτρος                        Γεν. Γραμματέας
Ζαχαρής Παναγιώτης                Ταμίας
Μπεκρής Στυλιανός                   Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων
Σαϊνίδη Τριανταφυλλιά               Έφορος