Διοικητικό Συμβούλιο
  Κατά τις αρχαιρεσίες της 1ης Ιουνίου  2017, το νέο Δ.Σ είναι ως εξής:
Σαμιώτης Αναστάσιος                  Πρόεδρος
Γκέλης  Βασίλειος                        Α΄  Αντιπρόεδρος
Λεμονάκος Νικόλαος                   B΄   Αντιπρόεδρος
Ξυνός  Αλέξανδρος                     Γεν. Γραμματέας
Δημόπουλος Στέφανος              Ταμίας
Νταγιάκος  Πέτρος                      Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων
Πλιακοστάμος Ιωάννης              Υπευθ. Εμπορικών Κατ/των Υγ.. Ενδιαφέροντος