Α) Ποιοι μπορούν να είναι μέλη
Μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το Επάγγελμα του Επαγγελματία – Βιοτέχνη με έδρα την Θήβα  και την  Επαρχία  της . Ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας  στηρίζει τα αιτήματα των μελών του, αναδεικνύει και διεκδικεί λύσεις για θέματα που αφορούν κλάδους, γεωγραφικές εμπορικές περιοχές και προβλήματα που άπτονται της λειτουργίας της «αγοράς» & της πόλης.
Η εγγραφή στον Εμπορικό Σύλλογο Θήβας  εξασφαλίζει τα παρακάτω:
  • Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.
  • Δικαίωμα εκλογής στον ΔΣ του Συλλόγου, στα καταστατικά όργανα και συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ένωσης.
  • Πρόσβαση στα πρακτικά και τις αποφάσεις του Συλλόγου.
  • Δυνατότητα να εκφράζουν τα μέλη γνώμη για θέματα του Εμπορικού κόσμου σχετικά με την ανάπτυξη και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης των επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
Β) ΜΕΛΗ   ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :
Γ) Ανακοινώσεις Μελών